• English
  • Română
  • Deutsch

RAP Instal – Autorizari

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI:

RAP Instal este o firmă autorizată ANRE-ISO.

  • Autorizație tip C1A pentru proiectarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV-20 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV(instalații de curenți tari).
  • Autorizație tip C2B pentru executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV-110kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV(instalații de curenți tari). Include competențele atestatelor de tip Be, Bi, C2A, A2 si A1 (pentru instalații interioare și exterioare și pentru construcții civile și industriale).

MAI – INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚE:

  • Autorizație I.G.S.U. pentru instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu – instalații de curenți slabi.
  • Autorizație I.G.S.U pentru instalarea și întretinerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu effect de seră.
  • Certificat Managementulul Calității ISO 9001:2008
  • Certificat Managementul de mediu ISO 14001:2004
  • Certificat management al sănătății și securității ocupaționale SR OHSAS 18001:2007